بیوگرافی

گیلدا بریمانی – کارشناس ارشد هنر- نقاش و مرمت گر آثار نقاشی از ایتالیا

تحصیلات
فارغ الحصیل از آكادمی هنرهای زیبای فلورانس – ایتاللیا در رشته نقاشی

1979-83

دوره های تخصصی تكنیك چاپ و مرمت آثار نقاشی در فلورانس ایتالیا

1983-86آخرین مدرك تحصیلی
كارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد - تهران

1380سوابق كاری
طراح و نقاش در شركت صنایع دستی سرامیك و هنرهای تزینی AQUILONE در فلورانس ایتالیا

1984-89

عضو اطاق بازرگانی ایتالیا در بخش آثار هنری و تاریخی و آنتیك در فلورانس – ایتالیا

1991-99

تاسیس شركت خصوصی در زمینه تولید و مرمت آثار نقاشی كلاسیك و مدرن در فلورانس – ایتالیا

1991-99

طراح در غرفه ارگ بم در بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی تهران

1374

فعالیت در پژوهشكده مرمت آثار تاریخی – هنری سازمان میراث فرهنگی

1375

كارشناسی و مرمت تابلوهای نقاشی در موزه سبز و موزه هنرهای زیبا مجموعه كاخهای سعد آباد نیاروران

1376

مدرس كارگاه مرمت نقاشی در دانشكده سازمان میراث فرهنگی

1381-82

مدرس دانشگاه آزاد(هنر و معماری)
1384-85

مدرس دانشگاه آزاد (هنر و معماری)

1385- ...

مدرس دانشگاه علمی – كاربردی

1384-85

عضو مركز هنرهای تزینی ایران

1377- ...

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

1381- ...

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی

1384-...

عضو موزه هنرهای معاصر Art Gallery of Ontario Canada (AGO)

2017

رئیس کمیته کارشناسی انجمن هنرمندان نقاش  ایران

1390-1393

همکاری با موسسه حراج هنرتهران
...-1390
همکاری در پروژه مرمتی دانشکده بین المللی Lorenzode Medici در فلورانسایتالیا
1996
پروژه کارشناسی و مرمتی مجموعه آثار نقاشی وزارت امور خارجه
1379

پروژه مرمتی تابلوهای قاجاری متعلق به مجموعه سرکار خانم فردوس

1385

پروژه کارشناسی و مرمتی و آماده سازی کاشی های برجسته لعابدار تاریخی از استاد عبداله کاشی پز و سید هاشم نقاش در بنای مسکونی خاندان اسد بختیاری

1388

پروژه کارشناسی و مرمتی مجموعه آثار نقاشی هنرمند حسین مجابی

1389
پروژه کارشناسی و مرمتیمجموعه ٍاثار نقاشیسیراک ملکونیان
1393

شرکت در پروژۀ بین المللی «باغ مدیترانه» از طرف آکادمی هنر های زیبای Reggio Calabria

2015

پروژه کارشناسی و مرمتی آثار نقاشی موزه بانک سپه

1395-..

پروژه کارشناسی و مرمت وساماندهی مجموعه آثار هنری خانم منیژه میر عمادی -دکتر جمشید ناصری

1396-1398

کارشناسی و کیوریتوری نمایشگاه نقاشی دکتر داریوش هوشمند در گالری کاما

1397

کارشناسی و کیوریتوری نمایشگاه نقاشی " فیروزه ای در کویر " بانو منیژه میرعمادی"در خانه هنرمندان ایران

1398
عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
1398


مقالات و كتب چاپ شده
مقالات «بررسی شیوه های مدرن آثار نقاشی» در دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری در تهران

1376

ترجمه كتاب «تكنیك مجسمه سازی با خمیرنان» مولف رنزو زانونی

1378

تالیف كتاب با عنوان «پاتینه» در مرمت آثار نقاشی

1386

سخنرانی ها
در اولین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری  تحت عنوان «بررسی شیوه های مدرن مرمت نقاشی»

1375

در مركز هنرهای تزینی ایران تحت عنوان «مرمت آثار نقاشی»

1377


در «موسسه حراج هنر تهران» واقع در هتل آزادی تحت عنوان کارشناسی و اصالت اثر هنری

1394-1395نمایشگاه ها
برگزاری ده نمایشگاه انفرادی و گروهی نقاشی در شهرهای فلورانس و بلونیا – ایتالیا

1985- 88

اولین نمایشگاه دوسالانه نقاشان ایران در موزه هنرهای معاصر تهران

1370

دو سالانه نقاشی درموزه صبا
1387

گالری كیهان در تهران

1374

گالری دریا بیگی

1374

گالری سعد آباد

1374

نمایشگاه انفرادی در گالری آتشزاد

1386

نمایشگاه انفرادی در سومین نمایگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1374

نمایشگاه انفرادی در پنجمین نمایشگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1376

نمایشگاه انفرادی درگالری شکوه
1393

نمایشگاه گروهی چاپ در خانه هنرمندان ایران- نمایشگاه گروهی نقاشیدر خانه هنرمندان ایران

1383-1387

نمایشگاه نقاشی و ویدئو آرت انجمن نقاشان در موزه هنرهای معاصر اصفهان

1385

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران با عنوان حضور ادبیات در نقاشی ایران در خانه هنرمندان ایران

1386

نمایشگاه درمحلبرگزاری اجلاس سران اقتصادی در كشور اردن

1388

نمایشگاه گروهی انجمن  نقاشان ایران

1389-1395

نمایشگاه «آبی ایرانی» در موزه هنرهای معاصر اهواز

1395جوائز
حائز رتبه اول بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن - ایران

1355

حائز رتبه دوم بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن - ایران

1356

موفق در اخذ دیپلم و كاپ مراتب اول در نقاشی در فلورانس - ایتالیا

1987

موفق در اخذ مدال افتخار در تكنیك چاپ - ایتالیا

1988