بیوگرافی

گیلدا بریمانی – کارشناس ارشد هنر- نقاش و مرمت گر آثار نقاشی از ایتالیا

تحصیلات
فارغ الحصیل از آكادمی هنرهای زیبای فلورانس – ایتاللیا در رشته نقاشی

1979-83

دوره های تخصصی تكنیك چاپ و مرمت آثار نقاشی در فلورانس ایتالیا

1983-86آخرین مدرك تحصیلی
كارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد - تهران

1380سوابق كاری
طراح و نقاش در شركت صنایع دستی سرامیك و هنرهای تزینی AQUILONE در فلورانس ایتالیا

1984-89

عضو اطاق بازرگانی ایتالیا در بخش آثار هنری و تاریخی و آنتیك در فلورانس – ایتالیا

1991-99

فعالیت به عنوان شركت خصوصی در زمینه تولید و مرمت آثار نقاشی كلاسیك و مدرن در فلورانس – ایتالیا

1991-99

طراح در غرفه ارگ بم در بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی تهران

1374

فعالیت در پژوهشكده مرمت آثار تاریخی – هنری سازمان میراث فرهنگی

1375

كارشناسی و مرمت تابلوهای نقاشی در موزه سبز و موزه هنرهای زیبا مجموعه كاخهای سعد آباد نیاروران

1376

مدرس كارگاه مرمت نقاشی در دانشكده سازمان میراث فرهنگی

1381-82

مدرس دانشگاه آزاد (هنر و معماری)

1384- ...

مدرس دانشگاه علمی – كاربردی

1384-85

عضو مركز هنرهای تزینی ایران

1377- ...

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

1381- ...

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی

1384-...

عضو موزه هنرهای معاصر Art Gallery of Ontario Canada (AGO)

2017

رئیس کمیته کارشناسی انجمن هنرمندان نقاش  ایران

1390-1393

شرکت در پروژۀ بین المللی «باغ مدیترانه» از طرف آکادمی هنر های زیبای Reggio Calabria

2015

پروژه کارشناسی و مرمتی آثار نقاشی موزه بانک سپه

1395-1396

همکار و کارشناس ارشد هنر و مرمت «موسسه حراج هنر تهران»

1390-...مقالات و كتب چاپ شده
مقالات «بررسی شیوه های مدرن آثار نقاشی» در دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری در تهران

1376

ترجمه كتاب «تكنیك مجسمه سازی با خمیرنان» مولف رنزو زانونی

1378

تالیف كتاب با عنوان «پاتینه» در مرمت آثار نقاشی

1386

در اولین همایش و کارگاه تخصصی اصالت اشیاء تاریخی، فرهنگی و هنری تحت عنوان «تعیین اصالت آثار نقاشی»
1396


سخنرانی ها
در اولین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری  تحت عنوان «بررسی شیوه های مدرن مرمت نقاشی»

1375

در مركز هنرهای تزینی ایران تحت عنوان «مرمت آثار نقاشی»

در «موسسه حراج هنر تهران» واقع در هتل آزادی تحت عنوان کارشناسی و اصالت اثر هنری

1377

1394-1395

در اولین همایش و کارگاه تخصصی اصالت اشیاء تاریخی، فرهنگی و هنری تحت عنوان «تعیین اصالت آثار نقاشی»

1396نمایشگاه ها
برگزاری ده نمایشگاه انفرادی و گروهی نقاشی در شهرهای فلورانس و بلونیا – ایتالیا

1985- 88

اولین نمایشگاه دوسالانه نقاشان ایران در موزه هنرهای معاصر تهران

1370

گالری كیهان در تهران

1374

گالری دریا بیگی

1374

گالری سعد آباد

1374

نمایشگاه انفرادی در سومین نمایگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1374

نمایشگاه انفرادی در پنجمین نمایشگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1376

نمایشگاه گروهی چاپ در خانه هنرمندان ایران

1383

نمایشگاه نقاشی و ویدئو آرت انجمن نقاشان در موزه هنرهای معاصر اصفهان

1385

نمایشگاه انفرادی در گالری آتشزاد

1386

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران با عنوان حضور ادبیات در نقاشی ایران در خانه هنرمندان ایران

1386

نمایشگاه گروهی نقاشی در خانه هنرمندان ایران

1387

دو سالانه نقاشی در موزه صبا

1387

نمایشگاه اجلاس سران اقتصادی در كشور اردن

1388

نمایشگاه گروهی انجمن  نقاشان ایران

1389-1395

نمایشگاه انفرادی درگالری شکوه

1393

نمایشگاه «آبی ایرانی» در موزه هنرهای معاصر اهواز

1395جوائز
حائز رتبه اول بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن - ایران

1355

حائز رتبه دوم بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن - ایران

1356

موفق در اخذ دیپلم و كاپ مراتب اول در نقاشی در فلورانس - ایتالیا

1987

موفق در اخذ مدال افتخار در تكنیك چاپ - ایتالیا

1988